Tag: Nước mắm Hoàng Gia

Nước mắm Hoàng Gia của Việt Nam thu hút thị trường Mỹ

Nước mắm, từ trước đến nay được mặc định là loại gia vị lưu giữ truyền thống Việt. Nhưng mấy ai nghĩ rằng, nó sẽ trở thành một món quà đầy ý nghĩa.