Tag: Nước dừa ly tâm

Sáng kiến tối ưu hóa phế phẩm từ quá trình sản xuất nước dừa

Nước dừa ly tâm là phụ phẩm của quá trình sản xuất, trước giờ bị đổ bỏ, bán rẻ hoặc doanh nghiệp phải tốn chi phí xử lý môi trường.