Tag: nước Anh Brexit

Anh sắp kích hoạt điều 50? 

TTO - Dự kiến ngày 14-3, sau khi Thượng và Hạ viện Anh thông qua việc rời EU, thủ tướng Anh Theresa May sẽ kích hoạt Điều 50 Nghị định Lisbon. Khi đó điều gì sẽ xảy ra? Tờ Sky News đưa ra một số giải đáp.