Tag: núi Tam Thanh

Theo dấu trường ca Hòn vọng phu - Kỳ 2: Tìm nàng Tô Thị xứ Lạng

TTO - "Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa/ Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh". Câu ca dao thuở vừa học chữ như hòa lẫn với tiết điệu Ai xuôi vạn lý "người vọng phu trong lúc gió mưa, bế con đã hoài công để đứng chờ" văng vẳng bên tai.