Tag: Núi lửa băng

Phát hiện mới về núi lửa băng trên sao Diêm Vương

TTO - Thay vì phun dung nham lên không trung, núi lửa băng trào ra hỗn hợp sệt gồm băng và nước, hoặc thậm chí có thể là một dòng chất rắn như sông băng.