Tag: Nữ Giới Chung

Google tôn vinh bà Sương Nguyệt Anh, chủ bút báo nữ giới đầu tiên của Việt Nam

Trang chủ Google Doodle ngày 1-2 là hình ảnh Sương Nguyệt Anh. Cách đây 105 năm, tờ báo Nữ Giới Chung, do bà làm tổng biên tập, được xuất bản.