Tag: nữ đại biểu

“Đi trước, 
về sau” trong bình đẳng giới

TTO - Tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII đạt 24,2%, sụt giảm đáng kể và thấp nhất trong bốn nhiệm kỳ gần đây.