Tag: NTK Tuyết Lê

H'Hen Niê, Kim Duyên, Ban Mai cùng Lalela Mswane chúc mừng Nhà thiết kế của năm Tuyết Lê

Dàn hậu H'Hen Niê, Lalea Mswane, Ban Mai, Kim Duyên... trình diễn các thiết kế mới chúc mừng Tuyết Lê nhận danh hiệu Nhà thiết kế của năm.