Tag: Nộp thuế qua ATM

Nộp thuế qua ATM, POS được tính là nộp thuế điện tử

TT - Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 110 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, có hiệu lực từ ngày 10-9.