Tag: Nộp đơn phá sản

Chính phủ Đức nới lỏng quy định về phá sản doanh nghiệp

Quy định về phá sản được nới lỏng với điều kiện các doanh nghiệp cần cho các chủ nợ thấy triển vọng tái cơ cấu thực tế bên cạnh các thủ tục phá sản.