Tag: Nông sản Việt Nam - EU

Triển vọng thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản Việt Nam - EU

Ngày 06 tháng 12, Bộ Công Thương phối hợp cùng Phái đoàn Liên minh Châu Âu và Đại sứ quán một số nước thành viên tổ chức Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU.