Tag: Nông Quốc Hoàng

Bắt nghi can vận chuyển 50 triệu đồng tiền giả từ Trung Quốc

TTO - Nông Quốc Hoàng sang biên giới Trung Quốc mua 50 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng để đưa về Việt Nam tiêu thụ nhưng đã bị bắt giữ.