Tag: nông nghiệp Israel

Israel giới thiệu mô hình tưới nước 4.0 cho trang trại nho

Mô hình giúp các chủ vườn nho tính toán chính xác nhu cầu về lượng nước, độ ẩm của cây dựa trên hệ thống dữ liệu do các trạm khí tượng trong khu vực cung cấp.

Kinh nghiệm khởi nghiệp nông nghiệp Israel

Để các doanh nghiệp nông nghiệp khởi nghiệp thích ứng được với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và đạt tỷ lệ thành công cao, nhất thiết phải bắt đầu ngay từ hạ tầng đến các ứng dụng công nghệ thông tin.