Tag: nông dân lãi

Giá gạo Việt Nam nhiều thời điểm cao nhất thế giới: Có phải nông dân lãi 100%?

Bộ Công Thương vừa có báo cáo Chính phủ về kết quả xuất khẩu gạo năm 2022 và phương hướng xuất khẩu gạo năm 2023 với thông tin giá gạo xuất khẩu nhiều thời điểm cao, nông dân lãi 100%. Nhưng nông dân, doanh nghiệp nói gì?