Tag: Nới trần tín dụng

Đề xuất nới trần tín dụng, bổ sung 100.000 tỉ đồng giai đoạn 'nước rút'

TTO - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM vừa có đề xuất nới trần tín dụng thêm 1% để bổ sung nguồn vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh trong giai đoạn cao điểm tháng 12-2022. Đây là giải pháp có tác động lan tỏa nhanh nhất, hiệu quả nhất?