Tag: nội dung đề thi

Thi vào lớp 10 TP.HCM: Điều chỉnh phần nghị luận văn học

Sở Giáo dục và Đào tạo công bố định hướng ôn tập, cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.