Tag: Những tháng ngày sục sôi

Kỳ 4: Sinh viên Huế tuyên chiến

TT - Vào khoảng 9g ngày 17-8-1963, tôi đang chuẩn bị chương trình phát thanh trưa tại chùa Diệu Đế thì có người hối hả chạy về báo: - Linh mục Cao Văn Luận không chịu có biện pháp mạnh để đối phó với sinh viên theo Phật giáo tranh đấu nên bị ông Diệm cách chức rồi.

Huế - những tháng ngày sục sôi - Kỳ 3: Lửa từ bi từ Sài Gòn đến Huế

TT - Cuối tháng 5-1963, Đoàn sinh viên phật tử công bố hai văn bản quan trọng. Thư gửi cho sinh viên học sinh Huế và kiến nghị của Đoàn sinh viên phật tử Huế gửi tổng thống Diệm. Chúng tôi kêu gọi sinh viên học sinh tham gia cuộc đấu tranh cho lý tưởng tự do, bình đẳng. Kiến nghị tổng thống Việt Nam cộng hòa sớm giải quyết năm nguyện vọng của Phật giáo.

Huế - những tháng ngày sục sôi - Kỳ 2: Súng đã nổ!

TT - Đêm 8-5-1963, đáp lại nguyện vọng của hàng vạn đồng bào phật tử Huế, một đoàn xe thiết giáp và hàng chục lính súng cầm tay lưỡi lê giương thẳng, do thiếu tá phó tỉnh trưởng nội an Đặng Sĩ chỉ huy, xuất hiện và xông vào khuôn viên Đài phát thanh.

Huế - những tháng ngày sục sôi

TT - Đây là những hồi ức sống động về một thời xuống đường tranh đấu chống lại chính quyền Ngô Đình Diệm của lực lượng sinh viên Huế. Là người trong cuộc, sinh viên Nguyễn Đắc Xuân, nay là nhà nghiên cứu nổi tiếng, đã tường trình những gì xảy ra tại Huế từ năm 1963, và tác động của nó đối với chính trường miền Nam lúc ấy.