Tag: những hành vi vi phạm

Nhiều trang thông tin điện tử có dấu hiệu lừa đảo

TTO - Các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội chủ động rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp dịch vụ của mình, chấm dứt những hành vi vi phạm nếu có.