Tag: Nhiều trường trung học ở Tokyo cấm học sinh nhuộm tóc

Nhiều trường trung học ở Tokyo cấm học sinh nhuộm tóc

Tại Nhật Bản, nhiều trường học có nội quy nghiêm ngặt về màu tóc, trang sức, trang điểm và đồng phục đối với học sinh.