Tag: Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Trung thu 2020

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Trung thu 2020

Lễ hội Trung Thu 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 28/9 đến 1/10, tại số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với nhiều hoạt động đặc sắc hướng đến trẻ em.