Tin doanh nghiệp

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 bảo đảm đời sống cho người lao động

09/10/2021 14:30 GMT+7

Ngày 8-10, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (NMNĐ) tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021. Đây là dịp để trao đổi thông tin, thực hiện các quyền dân chủ cho Người lao động, góp phần xây dựng Nhà máy ổn định, phát triển bền vững.

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 bảo đảm đời sống cho người lao động - Ảnh 1.

Hội nghị được diễn ra với 7 đầu cầu tập trung (tuân thủ nghiêm ngặt 5k)

Hội nghị được diễn ra với 7 đầu cầu tập trung (tuân thủ nghiêm ngặt 5k) tại Nhà máy và văn phòng. Theo đó, hội nghị có 145 đại biểu của NMNĐ Vĩnh Tân 4. Tham dự hội nghị có các khách mời như: Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh – Phó Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN, ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, ông Lê Ngọc Dũng - Phó Trưởng ban chính sách Pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tâm – Chuyên viên cao cấp, Ban KTSX EVN…

Đảm bảo quyền và nghĩa vụ người lao động

Theo đó hội nghị đã thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chế độ chính sách đối với Người lao động.

Tại Hội nghị đã bầu cử (bằng hình thức bỏ phiếu kín) lựa chọn Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 gồm 03 đồng chí và bầu cử (bằng hình thức bỏ phiếu kín) lựa chọn Đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động năm 2021 của EVN gồm 23 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Hội nghị cũng đã nghe nội dung các bài tham luận, thảo luận từ các Phòng, Phân xưởng và Đại diện Người lao động của Nhà máy. Ông Vũ Thanh Hải – Giám đốc Nhà máy và ông Trần Ngọc Hưởng – Chủ tịch Công đoàn Nhà máy, chủ trì Hội nghị đã phát biểu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị và kết luận một số vấn đề người lao động quan tâm.

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 bảo đảm đời sống cho người lao động - Ảnh 2.

Hội nghị bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín

Theo đó, Nhà máy sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, đảm bảo đời sống cho người lao động. Trong đó, công tác quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi luôn được Nhà máy quan tâm và thực hiện đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của CBCNV. Tổng quỹ khen thưởng, phúc lợi đã được trích từ lợi nhuận SXKD EVN tạm cấp đến tháng 9-2021 là 10.818,37 triệu đồng.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định phân phối tiền lương cho phù hợp với đặc thù công việc và tình hình sản xuất kinh doanh của Nhà máy. Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao điều kiện sinh hoạt, học tập và cuộc sống để NLĐ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Nhà máy.

Các công tác an toàn vệ sinh lao động cũng được chú trọng trong thời gian sắp tới, tập thể NLĐ luôn đề phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải tiến các giải pháp để nâng cao tính sẵn sàng, chủ động xử lý các tính huống về môi trường có thể xảy ra.

Khuyến khích người lao động tiếp tục phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu suất lò hơi, giảm suất tiêu hao than của Nhà máy.

Đặt ra những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn

Bên cạnh việc chú trọng quy chế dân chủ cơ sở, chế độ chính sách đối với Người lao động, Hội nghị cũng đã thống nhất với nội dung của Báo cáo tổng kết công tác SXKD-ĐTXD năm 2020, 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021 của Nhà máy, với các mục tiêu chủ yếu như sau:

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng – tài chính năm 2021 đã được EVN phê duyệt tại quyết định số 210/QĐ-EVN ngày 03/02/2021.

- Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm chủ đề 2021 "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam".

- Phối hợp với công ty EPS hoàn thành tốt công tác sửa chữa thường xuyên, thực hiện công tác sửa chữa lớn đạt chất lượng và vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra.

- Tập trung hoàn thành các hạng mục đầu tư xây dựng được EVN phê duyệt và thực hiện công tác thanh quyết toán công trình đúng thời hạn.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, đảm bảo đời sống cho người lao động. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định phân phối tiền lương cho phù hợp với đặc thù công việc và tình hình sản xuất kinh doanh của Nhà máy. Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao điều kiện sinh hoạt, học tập và cuộc sống để NLĐ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Nhà máy.

- Tiếp tục làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải tiến các giải pháp để nâng cao tính sẵn sàng, chủ động xử lý các tính huống về môi trường có thể xảy ra.

- Triển khai các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác tiêu thụ tro xỉ của Nhà máy.

- Tiếp tục phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu suất lò hơi, giảm suất tiêu hao than của Nhà máy.

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và đào tạo chuyên sâu cho CBCNV trong Nhà máy, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Với tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, Ban Giám đốc mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của các đại biểu tham dự Hội nghị. Ban Giám đốc kêu gọi toàn thể CBCNV trong Nhà máy tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phân đấu với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho CBCNV, NLĐ ngày càng tốt hơn.

T.D.V- P.N.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận