Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021

  • HOANG DÃ2015

    HOANG DÃ2015

    TTCT - Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Anh vừa giới thiệu những tác giả đoạt giải cuộc thi “Nhiếp ảnh gia tốt nhất của thiên nhiên hoang dã” 2015. Cuộc thi diễn ra với nhiều hạng mục, trong đó có những hạng mục đặc biệt như “Cảm xúc”, “Nhìn từ bầu trời” và “Môi trường thành phố”.