Tag: Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã của năm 2023

'Hóa thạch sống' thắng giải Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã của năm 2023

Nhiếp ảnh gia người Pháp Laurent Ballesta về nhất cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã của năm 2023 với ảnh sam biển mệnh danh 'hóa thạch sống'.