Tag: Nhiệm kỳ 2011-2016

22 vị trí mới của Chính phủ

TTO - Ngày 9-4, Quốc hội đã hoàn tất việc phê chuẩn các thành viên của Chính phủ. Dự kiến, những thành viên mới được phê chuẩn sẽ nhận bàn giao công tác ngay đầu tuần tới.

Danh sách 27 thành viên Chính phủ

TTO - Trong 27 thành viên Chính phủ, có 6 ủy viên Bộ Chính trị, 26 ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, một thành viên nữ duy nhất là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trong nhiệm kỳ Chính phủ đã bỏ qua nhiều thời cơ

TTO  - Đánh giá về nhiệm kỳ sắp qua của Chính phủ, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng các bộ ngành đã nỗ lực lớn nhưng không thể hài lòng.

“Chính phủ phải cảm ơn nhân dân vì đã chịu đựng khó khăn”

TTO - Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã đề nghị ghi rõ lời cảm ơn này vào báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Chính phủ.