Tag: Nhật Bản khai trương phòng triển lãm kỹ thuật số về chùa Horyuji

Nhật Bản khai trương phòng triển lãm kỹ thuật số về chùa Horyuji

Phòng triển lãm kỹ thuật số này sẽ giới thiệu tiểu sử bằng hình ảnh của Thánh Đức Thái tử Shotoku, với những bức tranh mô tả 57 giai đoạn trong cuộc đời của Thánh Đức Thái tử Shotoku.