Tag: Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phòng chống các bệnh liên quan tới chất độc da cam dioxin

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phòng chống các bệnh liên quan tới chất độc da cam dioxin

Một dự án của Nhật Bản nhằm đào tạo nhân viên y tế tại Việt Nam hỗ trợ khắc phục các vấn đề sức khỏe liên quan tới chất độc da cam/dioxin.