Tag: nhập ngũ 2023

Bộ Quốc phòng đề xuất sửa Luật nghĩa vụ quân sự

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo trình Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trong đó có nghiên cứu, sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự 2015.

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị thống nhất thời gian khóa học đại học, cao đẳng để tạm hoãn nhập ngũ

Bộ Quốc phòng nêu rõ việc các địa phương nắm rõ thời gian một khóa học của trình độ đào tạo như đại học, cao đẳng để tạm hoãn nhập ngũ đối với công dân là cần thiết.