Tag: Nhập khẩu phim

Thu hồi giấy phép nhập khẩu phim khi nội dung phim vi phạm quy định cấm

TTO - Ngày 25-3, Chính phủ ra nghị định số 22/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, trong đó bổ sung một số quy định về nhập khẩu phim.