Tag: nhân viên khuân vác

Porter hang Sơn Đoòng

TT - Chương trình “Chào buổi sáng nước Mỹ” của ABC News sẽ không thể có nếu thiếu porter (nhân viên khuân vác). Tour du lịch thám hiểm Sơn Đoòng cũng khó đưa du khách vào hang nếu thiếu các porter...