Tag: Nhân đạo với vật nuôi

Luật hóa quyền và việc đối xử nhân đạo với vật nuôi

TTO - Dự thảo Luật Chăn nuôi thiết kế riêng các mục về quyền vật nuôi với các quy định về đối xử nhân đạo với vật nuôi.