Tag: Nhà thơ Võ Quê

Nhà thơ Võ Quê với Côn Đảo và thơ lái

TT - Ở tuổi "lui về bên lề vui" - cách nói lái đã làm nên một Võ Quê riêng biệt của thơ lái, trong quý 3-2011, nhà thơ Võ Quê đã liên tiếp trình làng bạn đọc hai cuốn sách mà những ai vốn khoái chơi chữ và những bạn tù Côn Ðảo của ông cùng chờ đợi: tập thơ lái Ngược xuôi thế sự và tập thơ - ký họa Côn Ðảo (in cùng họa sĩ Ðặng Mậu Triết). Cả hai đều do NXB Văn Học ấn hành.