Tag: Nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng

​Bất ngờ về bộ triều phục thời Nguyễn

TT - Ba bộ đại triều phục dành cho quan nhất phẩm, nhị phẩm và tam phẩm cùng chín chiếc áo của quan lại thời Nguyễn nhận được rất nhiều lời trầm trồ và ngạc nhiên, cả ở mức độ quý hiếm lẫn xuất xứ từ miền núi của chúng...