Tag: Nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân

Giải mã ghi chép của Trịnh Hoài Đức về buổi đầu đất phương Nam

TTO - Gia Định thành thông chí được dịch sang tiếng Pháp xuất bản từ năm 1863, nhưng bản dịch này bỏ hẳn quyển 6 - Thành trì chí. Người Pháp lưu ý sớm sách này do nó chứa đựng nhiều thông tin cần thiết cho việc cai trị Nam kỳ.

Một bản dịch mới "Gia Định thành thông chí"

Bản dịch mới Gia Định thành thông chí của Phạm Hoàng Quân xứng đáng là một tấm gương trong lãnh vực dịch thuật/biên khảo, đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện hoạt động học thuật ở nước ta còn khá lộn xộn như trong vài chục năm nay đã cho thấy.

Phản bác chú giải sai lệch, thông tin hiểm độc của Trung Quốc

TT - Việc học giới TQ luôn tìm cách gài những thông tin hiểm độc trong các nghiên cứu khoa học không phải là mới, chỉ có điều càng về sau này họ càng lộ liễu, ngoài vấn đề các quần đảo trên Biển Đông, gần đây lại lộ rõ ý đồ gây xáo trộn thông tin đối với các đảo phía tây nam VN.

Quan hệ Việt - Trung trong Minh thực lục và Thanh thực lục

TTCT - Hai bộ sử biên niên lớn nhất trong các loại sử thư Trung Hoa lần đầu được dịch, chú giải toàn bộ những điều mục liên quan đến lịch sử Việt Nam và cuộc chiến chống quân Thanh. Nguồn sử liệu này dẫu phong phú song cần được tiếp cận cẩn trọng vì có không ít chỗ sai lạc.