Tag: Nhà may Paul

Nhà may Paul - Câu chuyện thành công của thương hiệu

Với tiêu chuẩn riêng tạo những giá trị trường tồn, nhà may Paul định vị thương hiệu thời trang may đo cao cấp hàng đầu khu vực miền Trung, cho dù phải đối mặt với nhiều thách thức trong thời đại mới.