Tag: Nhà hát Idecaf

Đại Nghĩa quậy trong Ngày xửa ngày xưa, vé tháng 5 ở Idecaf chỉ còn một ít trên lầu

Trong số Ngày xửa ngày xưa 35 diễn ngày 30-4 năm nay, Đại Nghĩa hóa thân thành ông thầy Tư Tế có hành tung bí ẩn.