Tag: Nhà cung cấp dịch vụ Bancassurance đáng tin cậy nhất tại Việt Nam năm 2021

Dai-ichi Việt Nam và Sacombank nhận giải thưởng quốc tế về Bancassurance

Giải thưởng quốc tế vinh danh 'Nhà cung cấp dịch vụ Bancassurance đáng tin cậy nhất tại Việt Nam năm 2021' vừa được trao cho Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank.