Tag: Nhà có 40 anh chị em

Điểm tựa đứng lên: Trưởng thành từ ngôi nhà có 40 anh chị em

TTO - Mẹ mất từ khi còn là em bé ẵm ngửa, Phong về Làng trẻ em SOS Gò Vấp với mẹ Nguyễn Thị Hạnh lúc mới 7 tháng tuổi.