Tag: nhà Bác Hồ

Ngày 19-5, theo dấu chân Bác Hồ trên TP.HCM

Trong thời gian ở tại Sài Gòn, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành vừa dạy học vừa đi bán báo ở khu vực thương cảng để kiếm sống.

Cứu cây quý hiếm ở nhà Bác Hồ

TTO - Cây trường xanh trước di tích "Nhà 67" trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội) đặc biệt quý hiếm, là cây xanh thuở sinh thời Bác vẫn thường chăm sóc.