Tag: Nguyễn Văn Đọc Quảng Ninh

Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng của nguyên bí thư Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với nguyên bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc, nguyên chủ tịch tỉnh Nguyễn Đức Long.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nguyên bí thư Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật nguyên bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc và loạt nguyên cán bộ của tỉnh này.