Tag: Nguyễn Tiến Quân

Kẻ trộm 3 lần đột nhập phòng chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh lãnh án

TTO - Trong 13 lần đột nhập công sở, 2 lần Nguyễn Tiến Quân đã cạy cửa phòng chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự, lấy thành công một số tiền mệnh giá 500.000 đồng.