Tag: Nguyễn Quý Hà

Bước tiến mới đưa trí tuệ nhân tạo vào chẩn đoán hình ảnh y tế tại Việt Nam

TTO - Họ là những tiến sĩ, kỹ sư trẻ tuổi cùng đeo đuổi mục tiêu xây dựng phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào chẩn đoán hình ảnh y tế.