Tag: Nguyễn Hương Ngọc Quỳnh

Chân dung những người sở hữu bảng điểm IELTS hiếm hoi tại Việt Nam

Là một chứng chỉ ngoại ngữ song IELTS được nhận xét không hề dễ dàng khi chỉ có vài người đạt được điểm tuyệt đối.