Tag: Nguyễn Hồ Kim Hồng

Giấy chứng sinh nhầm giới tính không ai giải quyết: 'Chơi bóng chuyền' khiến dân chịu khổ!

Bạn đọc cho rằng không khó để giải quyết câu chuyện 'giấy chứng sinh ghi nhầm giới tính' nếu các cơ quan liên quan chung tay xử lý.