Thứ 5, ngày 9 tháng 12 năm 2021

Nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt né trách nhiệm khi kiểm điểm?

21/01/2018 14:50 GMT+7

TTO - Sở Nội vụ vừa kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo thành lập Hội đồng kỷ luật để quyết định hình thức kỷ luật đối với ông Trần Anh Tuấn – nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt và các cá nhân có liên quan.

Trước đó, sau khi Thanh tra TP có kết luận sai phạm tại Bệnh viện Mắt, Chủ tịch UBND TP đánh giá các sai phạm, khuyết điểm, thiếu sót như kết luận thanh tra đã nêu là nghiêm trọng, cần được kiểm điểm, xử lý trách nhiệm một cách nghiêm túc đối với tập thể, cá nhân phụ trách lĩnh vực, phạm vi được phân công. Với trách nhiệm người đứng đầu, ông Trần Anh Tuấn, giám đốc Bệnh viện Mắt giai đoạn 18-1-2012 đến 18-1-2017, là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp đối với các vi phạm theo kết luận thanh tra.

Theo báo cáo của Sở Y tế, sở đã tổ chức họp kiểm điểm ba lần với ông Trần Anh Tuấn. Trong nội dung kiểm điểm lần thứ ba, ông Trần Anh Tuấn vẫn tiếp tục nhận thiếu sót, rút kinh nghiệm mặc dù các thành viên dự họp đã chỉ ra các khuyết điểm, sai phạm trong công tác quản lý, điều hành với cương vị giám đốc bệnh viện. Ông Tuấn chưa thể hiện trách nhiệm người đứng đầu đơn vị đã để xảy ra các sai phạm theo kết luận thanh tra. Là một đảng viên, bí thư đảng bộ Bệnh viện Mắt, giám đốc đơn vị tại thời điểm thanh tra, ông Tuấn trong công tác tự phê bình còn giấu giếm, không nhận khuyết điểm thiếu sót, thiếu thành khẩn.

Đối với các phó giám đốc Bệnh viện Mắt, theo kết quả kiểm điểm, ông Đỗ Quốc Hiệp không có thiếu sót liên quan đến kết luận thanh tra với vai trò phó giám đốc Bệnh viện Mắt. Bà Võ Thị Chinh Nga và ông Phí Duy Tiến đề nghị phê bình rút kinh nghiệm.

Sau các cuộc họp kiểm điểm này, Sở Y tế đã có văn bản xin ý kiến Sở Nội vụ về trường hợp ông Trần Anh Tuấn và văn bản đề nghị thành lập hội đồng kỷ luật. Sở Nội vụ đánh giá qua kiểm điểm 3 lần, ông Tuấn chưa nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, không nhận sai phạm, còn đùn đẩy, né tránh. Nội dung kiểm điểm không đạt yêu cầu, không bám sát kết luận thanh tra. Các thành viên trong ban giám đốc Bệnh viện Mắt có sai phạm liên quan đến Luật phòng chống tham nhũng, chỉ áp dụng hình thức phê bình là không phù hợp. Việc tổ chức kiểm điểm chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của UBND TP.

Để đảm bảo về mặt thời hiệu xử lý kỷ luật theo đúng quy định, Sở Nội vụ kiến nghị UBND TP giao Sở Y tế khẩn trương thành lập Hội đồng kỷ luật căn cứ mức độ sai phạm, khuyết điểm của ông Trần Anh Tuấn và các cá nhân có liên quan quyết định hình thức xử lý kỷ luật.

Hiện nay Thanh tra TP đang tổ chức đoàn thanh tra tại Bệnh viện Mắt giai đoạn 2. Sau khi có kết luận thanh tra, căn cứ vào mức độ sai phạm của ông Tuấn và các các nhân có liên quan, sẽ tiến hành xử lý theo quy định.


MAI HOA
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận