Tag: Nguyễn Công Nhân

Cảnh cáo và thu giữ bức tranh Biển chết của hoạ sĩ Nguyễn Nhân

TTO - Ngày 28-6, họa sĩ  Nguyễn Công Nhân (bút hiệu Nguyễn Nhân) - hội viên Hội Văn học nghệ thuật Trà Vinh, cho biết ông không “tâm phục, khẩu phục” với quyết định kỷ luật của Hội Văn học nghệ thuật Trà Vinh đối với ông.

Tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng hai phó giám đốc sở

TT - Chiều 30-11, Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng hai nguyên phó giám đốc Sở Y tế Gia Lai là bác sĩ Nguyễn Công Nhân và bác sĩ Đặng Đức Châu.

Đình chỉ chức vụ 2 phó giám đốc sở

TT - Ngày 21-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Măng Đung đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ hai phó giám đốc Sở Y tế Gia Lai là ông Nguyễn Công Nhân và ông Đặng Đức Châu để phục vụ điều tra vụ xét thầu sai quy định trong hoạt động đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Sở Y tế trong thời gian từ năm 2008-2010, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 8,5 tỉ đồng.