Thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021

  • Một cuộc đời hoang phí

    Một cuộc đời hoang phí

    TTO - “Tính mạng con người là vô giá. Bị cáo quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, mất hết nhân tính, không còn khả năng cải tạo, vì vậy cần loại bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn” - giọng chủ tọa phiên tòa vang lên...