Tag: nguồn vốn xanh

Doanh nghiệp phát triển xanh cần yếu tố nào để tăng tốc?

Doanh nghiệp cần tận dụng nguồn vốn xanh từ nước ngoài cùng sự đồng hành của truyền thông, báo chí để tăng tốc, phát triển xanh, bền vững.