Tag: Nguồn gốc lấn chiếm

Kiến nghị bồi thường đất có nguồn gốc lấn chiếm

TTO - UBND TP.HCM vừa gửi kiến nghị đến Bộ Tài nguyên - môi trường chấp thuận cho TP.HCM bồi thường các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc lấn chiếm nhằm tránh khiếu kiện, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.