Tag: người thứ 3 ngay tình

Đất bán qua nhiều đời chủ, nay người trong gia đình chủ cũ kiện đòi đất, phải làm sao?

Tôi mua một miếng đất. Miếng này đã mua bán qua lại 2-3 người mới đến tôi. Sau khi mua, tôi sang tên cho mình, sau đó bán cho người khác cách đây nhiều năm.