Tag: người Rắc Lây

Núi Chúa - rừng thiêng huyền bí - Kỳ 2: Người con Núi Chúa đã bỏ 'ăn rừng'

TTO - Núi Chúa mang hình dáng như một con rùa đầu quay về hướng nam, đuôi dài sâu vào vịnh Cam Ranh...